DokumentDatoLink
Årsmøteprotokoll 201804.06.2019Last ned
KIF Årsrapport 201817.04.2019Last ned
Søknad KIF Stipendet23.11.2018Last ned
Årsmøteprotokoll14.11.2018Last ned
KIF's lov14.11.2018Last ned
KIF Årsrapport 201717.04.2018Last ned
Seksuell trakasering, overgrep og mobbing i idretten19.03.2018Last ned
Personvern19.03.2018Last ned
Politiattester19.03.2018Last ned
KIF Ansvarsforsikring 201816.01.2018Last ned
Bruksanvisning for bruk av WordPress29.10.2017Last ned
Bruksanvisning for bruk av Tickets29.10.2017Last ned
Regler for bruk av Logo og farger30.05.2011Last ned
DokumentDatoLink
Refusjonsskjema - brukes ved utlegg for KIF Alpin04.08.2019Last ned
Sekretariat ved renn- forberedelse og gjennomføring10.05.2019Last ned
Rutine Foreldrekontakter29.04.2019Last ned
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
Årlig møte protokoll18.02.2019Last ned
Treningsavgift 2019 - hva den brukes til18.02.2019Last ned
Handlingsplan 201918.01.2019Last ned
Årsrapport 201818.01.2019Last ned
Innkommende forslag18.01.2019Last ned
Klubbhåndboka12.04.2018Last ned
Årsmøteprotokoll 201805.02.2018Last ned
Årsrapport 201816.01.2018Last ned
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
Årsberetning 201710.04.2018Last ned
DokumentDatoLink
Informasjon kontigent, lisens, o.l. 2019-2018.09.2019Last ned
Handlingsplan01.03.2019Last ned
Regnskap - Resultat 201801.03.2019Last ned
Regnskap - Balanse per. 2/1901.03.2019Last ned
Årsberetning 201705.03.2018Last ned
Organisasjonskart 2018/201904.10.2018Last ned
Spilleregler12.08.2017Last ned
Årsberetning 201827.02.2019Last ned
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
Årlig møte 201904.06.2019Last ned
DokumentDatoLink
Utvikling av unge utøvere Olympiatoppen12.12.2018Last ned
Teknikk trening - Morten Bråthen Olympiatoppen12.12.2018Last ned
Teknikk - Morten Bråthen12.12.2018Last ned
Olympiatoppen - Hvordan være en god idrettsforelder12.12.2018Last ned
Goda idrottsliga u tvecklin gsmiljöer En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare12.12.2018Last ned
Karsten Warholm - Fokus på utvikling av teknikk og motorikk i treningsprosessen12.12.2018Last Ned

klubbpakka.no – Lover og regler for forbund og idrettslag.

kleven-kristensen.no – Advokatfirmaet som representerer KIF