DokumentDatoLink
Årsmøteprotokoll14.11.2018Last ned
KIF's lov14.11.2018Last ned
KIF Årsrapport 201717.04.2018Last ned
Seksuell trakasering, overgrep og mobbing i idretten19.03.2018Last ned
Personvern19.03.2018Last ned
Politiattester19.03.2018Last ned
KIF Ansvarsforsikring 201816.01.2018Last ned
Bruksanvisning for bruk av WordPress29.10.2017Last ned
Bruksanvisning for bruk av Tickets29.10.2017Last ned
Regler for bruk av Logo og farger30.05.2011Last ned
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
Årsberetning 201705.03.2018Last ned
Organisasjonskart 2018/201904.10.2018Last ned
Spilleregler12.08.2017Last ned
DokumentDatoLink
Klubbhåndboka12.04.2018Last ned
Årsmøteprotokoll 201805.02.2018Last ned
Årsrapport 201816.01.2018Last ned
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
DokumentDatoLink
Årsberetning 201710.04.2018Last ned
DokumentDatoLink

klubbpakka.no – Lover og regler for forbund og idrettslag.

kleven-kristensen.no – Advokatfirmaet som representerer KIF