Laila Johansen
Fotballgruppa/hovedforeningen
e-post fotball@kongsbergidrettsforening.no
Mobil 481 69 192