Adidas skokveld 11. mars kl 1600-1900 på Intersport Kongsberg

Muligheter til å prøve sko og å bestille. Representanter fra Adidas vil være til stede

Merkedryss KIF fotball 2024

Flere fikk sine Sølvmerker for 2024 på fotballs årlige møte Vi takker Jørn Nygaard, Martin Olsen, Herdis Lia og Laila Irene Johansen for innsatsen! Martin -...

Merkedryss i KIF fotball

Noen fikk ikke sine sølvmerker i 2023 Trenerne Bjørn Ulleberg, Bjørnar Garaas og lagleder Linda Larsen fikk sine merker på fotballs årlige møte i 2024...

Takk til Herdis Lia

KIF fotball takker Herdis for en solid innsats for fotballen. Først som mangeårig lagleder og så med mange år som nestleder i styret. I styret har...

Fotballutstyr til overs?????

Vi har til stadig fotballspillere i alle aldre som trenger utstyr - fotballsko, leggskinn, treningsdresser, t-skjorter, shortser og strømper. Har dere noe liggende - som ikke...

KIF fotball – Årlig møte 22.2.24 kl. 1830 Skavanger auditoriet

Dokumenter fra vårt årlige møte Handlingsplan 2024 Handlingsplan 2024 21.2. Årsrapport 2023 Årsrapport 2023 - 21.2. Regnskap 2023/Budsjett 2024 Regnskap23 - Budsjett24 Treningsavgifter 2024 Treningsavgifter 2024 Protokoll fra Årlig møte 22.2.2023 Skavanger auditorie Protokoll...

Futsal – Kretsmestere i Buskerud

Vi gratulerer G2009 som kretsmestere i Futsal i Buskerud. De vant både i G14 og G15 - vi ser stolte og imponerte!

Vi gratulerer Victoria med uttak til FA Sapmi

Victoria Biti-Johansen er for andre gang tatt ut til å delta på samling for samisk ungdom. Årets første samling for gutter og jenter (2008 og...

KIF fotball – Årlig møte

KIF fotball avholder sitt årlige møte torsdag 22. februar kl 18:30 i Skavanger aula Saker er ordinære årsmøtesaker Frist for innmelding av saker til behandling på...

Om KIF fotball

KIF fotball er en kvalitetsklubb.

KIF fotball er en stor breddeklubb med nesten 900 aktive jente- og guttespillere.

KIF fotball er en stor dugnadsgruppe der de fleste trenerne og laglederne er foresatte til spillerne. Trener og lederutdanning blir gitt underveis, noe som fungerer meget bra.

Barnefotball

Barnefotballen i KIF fotball bygges på Norges Fotballforbunds (NFF) visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Barnefotballen i KIF fotball skal derfor preges av glede, trygghet og at barna opplever mestring. Trygghet i forhold til aktiviteten, til trenere, til lagledere, til lagkamerater og andre voksne tilknyttet laget og klubben er en selvfølge. Aktiviteten skal tilpasses slik at barna opplever glede, mestring og utvikling. 

Barnefotballen i KIF fotball skal ha fokus på god oppførsel både mot medspiller, motspiller, trenere, lagleder, dommer og foreldre. Alle holder seg til Fair Play reglene. 

Ungdomsfotball

Når man kommer opp i ungdomsklassene så kommer andre prioriteringer enn det vi har i barnefotballen inn i bildet. Lagene blir som regel delt inn etter nivå og interesse. Likevel vil det være en klar målsetning at alle får spille så mye som mulig. Ved overgangen til ungdomsfotballen blir det viktig at trenere og ledere tenker resultat og utvikling i sammenheng.

Velg en divisjon som passer for hvert lag, jevnbyrdighet er igjen et viktig prinsipp.

Aktivitetstilbudet skal være tilpasset spillerens ferdigheter, treningsiver og ambisjoner med både et tilbud om satsing og bredde. Viktig med flyt av spillere mellom 1. og 2. lag, ingen vanntette skott.

Husk at dette er en periode hvor det lett kan bli stort frafall, det er derfor viktig å legge til rette så flest mulig kan og vil fortsette (et tilbud til alle). Dette er også en tid det lett kan bli splittelse i gruppen, skap trivsel med ulike tiltak både sosialt og sportslig.

Seniorfotball

KIF fotball har dame- og herre lag i seriesystemet. Seniorlagene skal være noe yngre spillerne skal strekke seg etter. Fokuset skal være at de har godt treningsmiljø hvor spillerne trives, er sosialt og har et godt samhold. For de til det så kommer også resultatene.

Fair play

For KIF fotball skal Fair play være et fokusområde for alle trenere, lagledere og spillere. Det er viktig å begynne med målrettet Fair play-jobbing allerede tidlig i fotballkarrieren. Norges Fotballforbund (NFF) har et godt opplegg med kursing og aktiviteter for alle alderstrinn som bør benyttes allerede fra første fotballår. I tillegg skal foreldrevett og Fair play være et punkt på alle foreldremøter.

Rekrutering

KIF fotball gjennomfører en hoved rekruttering i året. Rett etter at årets førsteklasseringer har startet opp sender daglig leder ut informasjon til alle skoler som naturlig tilhører KIF fotball sitt nedslagsområde. Alle som har lyst til å starte med fotball er hjertelig velkommen til KIF fotball.

ÅrskullPris 2019
71000,-
81200,-
91200,-
101200,-
111800,-
121800,-
133700,-
143700,-
153700,-
163700,-
Junior4100,-
A-Lag4100,-
Prisen gjelder for treningsavgift pr år. Prisene oppgitt gjelder for sesongen 2022

Visjon og mål i KIF Fotball

KIF skal få flest mulig i Kongsberg til å spille fotball. Spillerne skal kunne holde på lengst mulig, og bli best mulig ut fra sine forutsetninger. Fotball er for alle og skal inkludere barn og unge uavhengig av sosiale forhold.

KIF Fotball skal gi flest mulig barn et godt og bredt fotballtilbud, med lag over hele byen.

Verdigrunnlaget i KIF Fotball

Trygghet – Glede – Samhold

Aktiviteter

Sportsplaner

Sportsplan 2021

Organisasjon

Rolle Navn Kontaktpunkt
Styreleder Magnus Stam magnus.stam@kongsbergidrettsforening.no
Nestleder Herdis Lia herdis.lia@kongsbergidrettsforening.no
Daglig leder Laila Irene Johansen laila.irene.johansen@kongsbergidrettsforening.no
Kasserer Mari Bjørdal marit.bjordal@kongsbergidrettsforening.no
KIF Gutta Odd Hoffart odd.hoffart@kongsbergidrettsforening.no
Markedsansvarlig Jon Fredrik Sandengen jon.fredrik.sandengen@kongsbergidrettsforening.no
Styremedlem FairPlay Ann Kristin Åslid ann.kristin.aaslid@kongsbergidrettsforening.no
Sportslig leder Rune Stifjeld rune.stifjeld@kongsbergidrettsforening.no
Valgkomitè Arild Røen

Dokument Dato Link
KIF Fotball Handlingsplan 2023 03.05.2023 Last ned
Protokoll årlig møte 03.05.2023 Last ned
KIF Fotball Sportsplan 2022 12.09.2022 Last ned
Laglederhåndbok KIF fotball 2022 24.06.2022 Last ned
Protokoll årlig møte 23.04.2022 Last ned
KIF Fotball Handlingsplan 2022 23.04.2022 Last ned
KIF Fotball Klubbhåndboka 2021 25.03.2021 Last ned
KIF Fotball Sportsplan 2021 01.03.2021 Last ned
Handlingsplan 2021 01.03.2021 Last ned
Årsrapport 2020 01.03.2021 Last ned
Regnskap 2020 01.03.2021 Last ned
Budsjett 2021 01.03.2021 Last ned
Protokoll årlig møte 01.03.2021 Last ned
Årlig møte protokoll 18.02.2019 Last ned
Treningsavgift 2019 - hva den brukes til 18.02.2019 Last ned
Handlingsplan 2019 18.01.2019 Last ned
Årsrapport 2018 18.01.2019 Last ned
Innkommende forslag 18.01.2019 Last ned
Klubbhåndboka 12.04.2018 Last ned
Årsmøteprotokoll 2018 05.02.2018 Last ned
Årsrapport 2018 16.01.2018 Last ned

Verdiarbeid

Sponsorer