Historie

Velkommen til Kongsberg Idrettforening

KIF er en allsidig idrettsforening med elleve ulike sommer og vinteridretter på programmet. Klubben ble stiftet 28. januar 1899 og er idag Buskeruds største fleridrettslag med over 2000 medlemmer.

Historisks sett så er Kongsberg og KIF forbundet med sine klassiske hoppere, deriblant Sigmund Ruud, Birger Ruud, Asbjørn Ruud, Hans Beck, Hilmar Myhra, Petter Hugsted og Arnholdt Kongsgård.

Den første medlemmet som deltok nasjonalt var sprinteren Erik Brofoss som senere ble finansminister og direktør for IMF.

Snowboarder Stine Brun Kjeldaas,Spydkaster Bjørn Grimnes og tikjemper Trond Skramstad er alle Olympiske deltakere som også har vært medlemmer i KIF.

Kongsberg idrettsforening har igjen lagt bak seg et år med stor aktivitet i gruppene og med mange flotte resultater. Antall medlemmer per januar 2016. Det var da meldt inn 2633 barn, unge og voksne. Vi er fornøyd med det.  Det er ca. 200 støttemedlemmer i klubben.  Alt engasjementet i gruppene fra styrer til trenere er det som driver klubben. Denne innsatsen kan ikke måles i kr. og vi er meget takknemlig for den innsatsen som legges frivillig ned i Klubben.

Kif Gutta møtes jevnlig på klubbhuset og utfører diverse oppgaver. Dere er satt meget stor pris på igjennom året. Tusen takk.

Kongsberg idrettsforening Ville ikke hatt muligheten til å opprettholde aktiviteten i gruppene hvis det ikke hadde vært for alle som har bidratt i 2016. Alle som stiller på dugnader, alle lagledere, dommere, trenere, funksjonærer og ikke minst alle engasjerte foreldre som følger opp sine barn med kjøringer til trening og kamper slik at de får muligheten til å drive idrett. Men vi trenger folk også i overbygningen KIF Hovedforening.

KIF STIFTET 28. Januar 1899 Lov for KIF vedtatt 04. November 1991 Kongsberg Idrettsforening Lederdirektiver, KLD er tillegg til lov for KIF Idrettsforening for å supplere disse med retningslinjer etter hvert som foreningen har utviklet seg ( alt ligger her på hjemmesiden vår). Medlemmer under 12 år er forsikret i IF. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Personal og trenere er forsikret gjennom Gjensidige.

Vi har fortsatt fokus på politiattester for de som jobber med barn. Det er egen rutine på dette og en som for hele KIF fører statistikken. Men jobben må gjøres i de ulike gruppene. Enkelt sagt så skal alle i KIF ha fremlagt politiattest.

Navn Æresmedlem Gullmerke Sølvmerke
Auerdahl Oluf x
Auerdahl Petter 1947
Andersen Wilh. 1947
Andersen Einar Normann 1987
Andersen Odd Hjalmar 1994 1991
Andersen R.E. 1969
Antonsen Edvin 1984 1966 1961
Andreassen Fritz 1965
Albertsen Inge 1999
Bakke Andreas
Baekken Pieter 1966
Bech Hans 1947
Bekken Peder 1950 1948
Berg Bjarne 1963
Bjørkgård Odd 1984
Bollerud Asbjørn 1993 1971
Borgersen Gunvor 2005 1952
Borgersen Odd 1983 1960 1952
Brekke Even Olav 2007
Brenna Kjell 1983 1978
Bremnes Kolbjørn 1978
Brofoss Erik 1947
Bråthen Ola 1947
Bråthen Odd 1999 1955
Bråten Astrid 1982
Bråten Sigmund 1971
Brynsplass Ole x
Bryn Eskild 1948
Busengdal Eyolf 1950
Dahle Heiki 1987
Dahlen Sverre 1950
Damtjernhaug Harald 1959 1948
Damtjernhaug Bernt 1983 1950
Ekra Wenche 1995 1992
Ellensen Jens Johan 1985 1969
Eng Jan Arild 1996
Engebretsen Edvin 1947
Engebråten Erik 1973
Eriksen Edvard 1960 1947
Evju Aksel 1952 1948
Evju Ole 1974
Evju Sigurd 1965 1954
Fjellin Leif 2000
Fjellin Roger 1995
Fjerdingstad Olaf 1947
Flatin Ole Kr. 1996
Foss Bernard 1969
Foss Svein Rudolf 2014
Foss Torbjørn 1993
Fredheim Kenneth 2007
Fretheim Grethe-Kristin 2010
Fretheim Morten 2014 2010 1999
Friberg Jan 1988
Fusche Roar Wadd 1971 1965
Gjerde Per Arne 1989 1986
Gjertsen Sigurd 1947
Gimse Bjørg 2005
Gimse Jarle 2005 1988
Gladheim Arne 1948
Gundersen Thorvald 1949 1949
Grimnes Bjørn 1972
Grøndahl Kjell 1987 1976
Grønlie Arvid 1988
Gulbrandsen Jens 1948
Gulli Øyvind 1987
Gulbrandsen Per 1986
Gulbrandsen Johan 1957
Gundersen Kåre 1985
Guttormsen Erling 1948
Guttormsen Sigmund 1959 1948
Hagen Hans-Christian 2017 2016
Hakkelberg Jon Anders 2009
Halling Dag 1983
Hansen Bjarne 1950
Hansen Julius x
Hansen Leschly Karl 1969
Hansen Pål H. 1987
Hansen Ragnar 1986
Hanevold Per 1965
Hasslan Franck 2007
Haug Petra 1971
Hauge Erik 1979
Haugen Johannes 1952
Haugo Aslak 1999
Hegstad Harald 1948
Helliksen Marie 1947
Herbro Erling 1953
Herbro Odd 1975
Herbro Øyvind 1999
Hillman Knut 1989
Hoen Birger 1948
Hoffart Odd 2006 1992 1984
Holm Gunnar 1999
Holthe Inger Marie 1979
Hugsted Petter 1991 1949
Hvamb Widar 1988
Imingen Kristian 1947
Jacobsen Gunnar 1947
Jakobsen Marit 1997
Jakobsen Reidar 1948
Jarness Bjørg 2007
Jarness Egil 1985
Jarnæss Per 1974
Jensen Finn 1997
Jensen Helge 1984
Johannessen Foss Einar 1987 1969
Johansen Arve 2016
Johansen bjørn Otter 1987
Johansen Kjell 1992
Johansen Thorleif 1986 1962 1957
Johnsen Vidar 1994
Jondalen Olaf 1947
Kaldahl Nordal 1948
Kallerud Henry 1987
Karlsen Anita Lyster 2007
Karlsen Morten 2009 2005
Klevstad Merete 1989
Knutsen Ernst 1974 1969
Kongsgård Arnold 1947
Kongsgård knut 1987
Kongsgården Birger 1970
Konningen Alf 1947
Kristiansen Birgit 2005 1997
Kristiansen Eivind 2007 1999 1987
Kristiansen Hjalmar 1947
Kristoffersen Olaf 1948
Kveseth Per 1999
Larsen Herman 1950
Lehn-Pedersen Jon Fredrik 2009
Lie Per Gjerdrum 1988
Liljedal Idar 1997
Lindberg Laila 1997
Løken Jørgen 1955
Lønning Egil 2000
Løver Ole Morten 2007
Løvsletten Øystein 1999
Martinsen Birger 1957
Mikkelsen Olaf 1947
Mikkelsen Gunnar 1989 1974
Mikkelsen Roy 1948
Mikkelsen Aage 1963
Mjelde Mons 1947
Mobråten Olaf 1965
Muggerud Henry 1957
Myhra Hilmar 1947
Myhra Steinar 2017
Myrene Harald 1973
Myrvold Svein 1979
Myhr kjell 1997
Myhr Osvald 1962
Myhre Georg 1948
Myklebust John Kåre 1999
Mørkved Kai 1986
Mørkved Håkon 1989
Nilsen Gunnar 1999
Nilsen Magda 1948
Nilsen Olav 1974
Nilsen Kristian 1947
Norendal, Silje 2014
Næss Tore 1999
Nørsterud Torstein 1995
Olsen Arnulv 1977
Olsen Morten 1947
Olsen Thor 2006
Olsen Vidar 1986
Omholt Karl x
Pedersen Kåre 2017 1996
Popperud Erling 1952 1948
Qvenild Rolf 2000 1995
Raknes Else Marie 1995
Ringstad Stein 1992 1987
Rustand Hans 1947
Ruud Asbjørn x 1947
Ruud Birger 1948 1947
Rud Geir Morten 2006
Ruud Sigmund 1939
Rydland Hildborg 1969
Røed Dagfinn 2010 2004
Sandengen Arnfinn 1968 1954 1948
Sandengen Henry 1974 1969
Sannes Halvor 1947
Saude Trygve 1987
Schwanborg Einar 1950
Schwanborg Hjalmar 1947
Scott Kjell 1969
Sedlacek Lubmir 1976
Semmen Per Kristian 2010
Simenstad Terje 1972
Sivertzen Morten 2010 2007
Sivertzen Stian 2009 2007
Skjelde Lars 1999
Skalstad Hans 1987 1969
Skarrud Nils 1947
Skramstad H.Lunn 2006
Skramstad Knut H. 2006 1984
Skramstad Trond 1986
Sommerstad Roar 1972
Spiten Ronny 2016 1999
Steen Birger 1991
Stenbek Alf 1947
Stenbek Hilmar 1947
Stenbek Oddvar 1969
Stenbek Thorstein 1947
Steingrimsen Johnny 1983
Stensby Jan Erik 2010
Steensstrup Fiona 1997
Stordahl Sverre 1951 1947
Stordahlen Per 1955
Storfossen Jens 1974
Støen Peder 1946
Sundhaugen Trond 1989
Såtvedthagen Hans 1988
Tande Daniel Andre 2016
Thorrud Simon 1948
Teien Aage 1976
Teigen Magne 1974
Thoen Gudmund 2017 1999
Tollefsen Roy 2010
Tunold Hansen Torleif 1947
Ulland Arne 1974
Ulland Halvard 1973 1959
Ulland Harald 1988
Ulland Olaf 1948
Ulleberg Hermann 1947
Ustad Roger 1999
Vanberg Marcel 1989 1988
Venås Magnus 1947
Wadd Edwin 1947
Wadd Egil 1970
Wahlø Bent 1999
Wahlø Johan Kristian 1969
Wallen Willy 1969
Wallin Jan Åge 2010 2006
Wallin Øystein 2006
Ødegård Olaf 1947
Ørnes Brit 1993
Aadahl Einar 1989
Aasmundsen Arne Christian 1997 1987
Aanensen Stein 1993
Aannestad Stian 2007
Aaserud Alf 1982

Lov for Kongsberg Idrettsforening stiftet 28. januar 1899.

Vedtatt den 04. november 1991 med endringer senest av 09. juni 2010.

Godkjent av Idrettsstyret den 28.06.2010

 

 • 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Her finner du Kongsberg IF sine lover:
Se lovene her!

Utmerkelser

Formål

Gi retningslinjer for tildeling av æresbevisninger i KIF.
Sist oppdatert april 2016.

Gjennomføring

1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på:

 • Utnevne æresmedlemmer
 • Tildele gullmerket
 • Tildele sølvmerke

2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte:

Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov §19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse.

3. Gullmerket med diplom (§20-a):

 • Merket kan tildeles:
 • Medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse,
 • Medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen.

Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie.

Merket skal utdeles på årsmøtet.

Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

4. Sølvmerket:

 1. Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ytet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats.
 2. Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger.
 3. Sølvmerket er vist på bilde.
 4. Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreningens kasserer.

Innstillende myndighet

For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning.

 1. Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet.
 2. Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall.
 3. Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftlig gir sitt syn på forslagene.
 4. Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles.

Hedersmerkekommite

Hederskomité oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best.

Den skal bestå av 3 medlemmer.

Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemmig uttalelse om innstillingene.

Velg Kongsberg Idrettsforening som din Grasrotmottaker!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i KONGSBERG IDRETTSFORENING!

 

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Kongsberg Idrettsforening!

 

Tenk deg at du kan spille favorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du selv ønsker å støtte. Dette er mulig via Grasrotandelen.

 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax).

Spillerkortet fra Norsk Tipping er selve nøkkelen til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær, eller du kan bestille det på norsk-tipping.no

 

Når du har funnet frem til den du ønsker å støtte, blir ditt valg registrert på deg som spiller. Dermed sikrer du at mottakeren din blir støttet hver gang du spiller – selvfølgelig uten at det går på bekostning av innsatsen din eller premien din. Grasrotandelen gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.

Du kan selv finne mottakeren av din grasrotandel ved å søke fram klubben, foreningen eller organisasjonen – og det finnes flere måter å gjøre det på:

 1. Du kan gjøre det direkte i tippedisken hos kommisjonæren, på Internett, på mobilen og på spillterminalene. Da søker du opp mottakeren du vil støtte, og aktiverer den som mottaker av din grasrotandel.
 2. Dersom du vet organisasjonsnummeret til klubben, kan du oppgi det hos kommisjonæren, eller taste det inn om du bruker noen av de elektroniske spillkanalene.

Organisasjonsnummeret til Kongsberg IF er: 93 73 72876

 1. Søke fram klubben eller organisasjonen i ditt hjerte på www.grasrotandelen.no. Der skriver du ut en egen blankett med strekkode på. Denne tar du så med deg til en kommisjonær for registrering, og dermed sørger du for at det drypper litt på klubben din hver gang du leverer en Lotto-kupong eller et annet spill hos Norsk Tipping.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.

Takk for at du støtter Kongsberg Idrettsforening via Grasrotandelen!