Takk til Herdis Lia

KIF fotball takker Herdis for en solid innsats for fotballen.

Først som mangeårig lagleder og så med mange år som nestleder i styret.

I styret har hun ha ansvar for Kvalitetsklubb. I klubbens arbeid med å kvalifisere seg har Herdis forfattet flere dokumenter, bla Klubbhåndboka og Laglederhåndboka. Hun har også satt opp en mal for gjennomføring av foreldremøter.

Tusen takk Herdis!