Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

Medlemskontingenten for 2023 vil bli sendt ut fredag 24.02.2023 til medlemmene i KIF som står i medlemsregisteret Spond.

Enkeltmedlemskap er på kr 200,- og familierabatt er på kr 500,- for medlemmer i samme husstand. Det er viktig at de som ønsker seg familierabatt er koblet opp mot samme betalingskontakt i Spond.

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere treningsavgiftene for sin idrett!

Kongsberg 23.02.2023.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no