Dokumenter til årsmøtet

Kongsberg Idrettsforening arrangerer årsmøtet for 2023, torsdag 04.04. kl. 18.30. på Skavanger Skole. Det blir enkel bevertning. Velkommen:)

Saksliste årsmøtet 2024.
Forretningsorden i årsmøte.
Årsberetning for Kongsberg idrettsforening 2023
Budsjett_2024_alle gruppene.
Busjett_HF_2024.
1- KIF -Resultat og balanseregnskap 2023.
Medlemskontingent for 2025.
Styrets økonomiske årsberetning – 2023.
Kongsberg_Idrettsforening_Revisors_beretning_2023