Utdeling av KIF sitt gullmerke

Hedersmerke i gull!
Thomas Realfsen (KIF turn) og Jarle Nymoen (hovedstyre) mottok under årsmøtet (04.04), KIF sitt hedersmerke i gull for lang og god innsats. Vi gratulerer!
Jarle ble også gjenvalg som leder av klubben de to neste årene.
Hovedstyre består nå av følgende:

Leder:
Jarle Nymoen
Nestleder:
Laura Helene Sletbakk
Styremedlemmer:
Per Kristian Semmen
Cherif Ousman
Oskar Berge
Andreas Hallingstad (ungdomsrepresentant).
Lars Kristian Sjødal
Hege Aasland
Vara:
Linn Kristin Evju