KIF bidrar/inkluderes i moderniseringsprosjektet til Norges Idrettsforbund

Dette er bakgrunnen for prosjektet NIF har iverksatt

KIF ble invitert til samråd samling på Gardermoen 2.oktober i år, sammen med ca 25 andre fleridrettslag fra hele Norge. NIF ønsket å høre hva vi «trenger» i forhold til å kunne fortsette å gi eksisterende medlemmer det tilbudet de ønsker, samtidig som vi rekrutterer nye inn i KIF. Gjennom dette skal prosessen sikre at både idrettsforbund, særforbund, idrettskretser og idrettsråd er best mulig organisiert, slik at de kan gi oss den støtten vi trenger – når vi trenger den. Det er dette modernisieringsprosjektet faktisk handler om, gi idrettslag over hele Norge enda bedre arbeidsbetingelser for å kunne utøve den idretten/aktiviteten hver og en av oss «brenner» for.

Kommunikasjonsansvarlig i NIF Finn Aagaard og daglig leder KIF.
Vi er klare for noen viktige timer med diskusjoner og anbefalinger.
Dette er bakgrunnen for prosjektet NIF har iverksatt
Kjetil Thorsø Hansen som er administrasjonleder i Charlottenlund SK i Trondheim traff «spikeren» med sitt innlegg sett fra ett fleridrettslag sine øyne.
KIF var plassert på bord 6, hvor vi fikk både inspirasjon og nye kontakter.

Mandag 5.november var noen utvalgte fleridrettslagene igjen invitert, denne gangen til samling med både særforbund, idrettskretser og idrettsråd. Det var ett interessant samråd, hvor vi fikk god anledningen til å si hva «vi trenger» fra grasrota. Her var bl.a vår kartleggingsundersøkelsene som alle våre 11 idretter/styrer fikk tidligere i høst, ett viktig bidrag. I tillegg til oss var både IL Skrim og Åssiden IF representert fra Buskerud. Vi tar det som en tillitserklæring fra både NIF og idrettskretsen at vi ble invitert inn i denne «siste» samlingen, før det skal ut på høring.