Hannibalbakken & Ruud-hyttas Venner

INVITASJON fra Hannibalbakken & Ruud-hyttas Venner

Vi inviterer til medlemskap i venneforening for Hannibalbakken og Ruudhytta på
Kongsberg.

Bergverksmuseet har meddelt at de verken har kapasitet eller interesse av å ta ansvar for
Ruudhytta eller Hannibalbakken.

Formålet med foreningen er:
Bevare Hannibalbakken og Ruudhytta som kulturminner.
Ruudhytta istandsettes og tilbakeføres til 1950-tallet, både når det gjelder interiør og
eksteriør.
Vegetasjon skal holdes nede.
Hytta skal brukes av barnehager, skoler og andre som ønsker å formidle/ bli kjent med
hyttas historie.

I Hannibalbakken vil det bli bygget en gapahuk med grill og bålplass. Trapp og tilløp
vedlikeholdes.
Vegetasjon skal holdes nede.
Vinterstid blir sletta og litt av unnarennet preparert og kan brukes som ski-leikområde.
Sommerstid kan bakken være et fint turmål med flott utsikt over Kongsberg fra toppen av
tilløpet.

Det vil bli satt opp infotavler ved Hannibalbakken, Perseløkka og Ruuhytta.

Arbeidet med Ruudhytta blir utført av KKE (Kongsberg kommunale eiendom som eier
hytta) og AG-entreprenør i samarbeid med dugnadsinnsats fra Venneforeningen.
Arbeid med Hannibalbakken utføres på dugnad.
Kongsberg kommune bidrar økonomisk.

Kongsberg Rotary – Kongsberg Skimuseums Venner har tidligere tatt vare på og ryddet
Ruudhytta og Hannibalbakken, slik at forfallet har blitt holdt i sjakk.
Kongsberg kommune har bidratt økonomisk.

Vi hadde ikke hatt noen skihistorie å vise til, uten Ruudhytta og Hannibalbakken og
Perseløkka.

Vi håper dere er med på å støtte oss og Kongsbergs Skihistorie.

Hannibalbakken & Ruud-hyttas Venner

Stiftelsesmøte for Hannibalbakken og Ruud-hyttas Venner ble avholdt 19.06.2018 og
stiftelsesstyret består av:
Birger Steen Leder
Vebjørn Ruud Styremedlem
Signe Ruud Styremedlem
Marianne Ruud Styremedlem
Magne H. Bråthen Styremedlem

Venneforeningen er registrert med org.nummer: 921 327 692

Årlig medlemskontingent:
Hovedmedlem kr. 200,-
Familiemedlem kr. 100,-
Barn under 18 år kr. 50,-

Innbetaling til konto nr.: 1506 13 24582

Med skihistorisk hilsen
Birger Steen, leder
Mobil: 975 07 151
E-post: birstee@online.no