Innkalling til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Kongsberg Idrettsforening.

Årsmøtet avholdes 25.03. klokken 19.00. ved Idrettsparken i kafeteriaen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 9. mars til e-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på vår hjemmeside: kongsbergidrettsforening.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kongsberg Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontingenten. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Kongsberg Idrettsforening.