Styrekurs – for tillitsvalgte i gruppestyrene og hovedstyret 26.11.2018

styre-kurs-idrettsglede

Vi er så heldige at vi har nærmere 90 mennesker som gjennom sin frivillighet og styredeltagelse i våre 11 idretter, tilrettelegger for aktivitet og fellesskap for våre ca. 3000 øvrige medlemmer. Det er stadig utvikling i Idretts Norge og det stiller nye forventninger, også til styrearbeidet. Styrekurs for Bevern og KIF 26.11.18  Ekstra gøy er det at vi arrangerer styrekurs sammen med IL Beveren og vi ser frem til å bli enda mer kjent med klubben og menneskene der.