Styrekurs – for tillitsvalgte i gruppestyrene og hovedstyret 26.11.2018

styre-kurs-idrettsglede

Vi er så heldige at vi har nærmere 90 mennesker som gjennom sin frivillighet og styredeltagelse i våre 11 idretter, tilrettelegger for aktivitet og fellesskap for våre ca. 3000 øvrige medlemmer. Det er stadig utvikling i Idretts Norge og det stiller nye forventninger, også til styrearbeidet. Invitasjon Styrekurs Kongsberg IF 26.11.18