Ny leder av Kongsberg Idrettsforening

Under årsmøtet til KIF onsdag 23. mars ble Jarle Nymoen valgt som ny styreleder for klubben. Jarle har vært medlem av hovedstyret de siste to årene, og tidligere vært leder av fotballgruppa i KIF fra 2012 – 2014. Han erstatter Emil Moholth som har vært leder av KIF fra 2020 – 2022. Vi ønsker Jarle velkommen og takker Emil for innsatsen i denne perioden.