Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

KIF fakturerer medlemskontingenten i dag (tirsdag 09.03) til alle medlemmene i klubben for 2021. Spond vil være KIF sitt felles medlemsregister.

Prisen for medlemskapet for 2021 vil være kr 200,- for enkeltmedlem og kr 500,- for familierabatt inntil fem personer.

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere treningsavgiftene for sin idrett!

Kongsberg 09.03.2021.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no