Medlemskap for 2024

Medlemskontingenten for 2024 vil bli sendt ut torsdag 01.02.2024. til medlemmene i KIF som står i medlemsregisteret Spond.

Enkeltmedlemskap er på kr 200,- og familierabatt er på kr 500,- for medlemmer i samme husstand. Transaksjonskostnader vil komme i tillegg. Det er viktig at de som ønsker seg familierabatt er koblet opp mot samme betalingskontakt i Spond. Ta kontakt hvis dere trenger hjelp til dette.

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere treningsavgiftene for sin idrett!

Kongsberg 22.01.2024.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no