LEDERSKIFTE I KIF FOTBALL

Magnus Stam gikk av som leder i KIF fotball på det Årlige møtet 22.2.22 etter eget ønske.
Han begynte i styret i KIF fotball som vara i 2014. I 2016 fikk han ansvar for prosjekter.
På årlig møte i 2018 ble han valgt til leder av KIF fotball.
Han har vært en pådriver for å få fotball i Kongsberg opp på et bedre nivå, sportslig og faglig. Kvalitetsklubb, Sportsplaner og Handlingsplaner er noe av det Magnus har bidratt med å få på plass.
Jørn Nygaard ble valgt som ny leder i KIF fotball.
Han kom inn i styret som styremedlem i 2011 med ansvar for prosjekter. I 2012 tok han over ledelsen i Barnefotballutvalget med ansvar for Kongsberg Ligaen.
KIF fotball takker Magnus og ønsker Jørn lykke til!