Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

Medlemskontingenten for 2022 vil bli sendt ut 01.03.22 til medlemmene i KIF som står i medlemsregisteret Spond.

Enkeltmedlemskap er på kr 200,- og familierabatt er på kr 500,- for medlemmer i samme husstand. Det er viktig at de som ønsker seg familierabatt er koblet opp mot samme betalingskontakt.

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere treningsavgiftene for sin idrett!

Kongsberg 22.02.2022.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no