KIF og IL Skrim inviterer til aktivitetslederkurs

Team hudling
Teambuilding

IL Skrim og KIF har sett behovet for at mer aktivitet også krever mer frivillighet på instruktør/trenersiden, derfor har vi bedt Buskerud Idrettskrets om å sette opp aktivitetslederkurs på Kongsberg, 2 torsdager i oktober. Dette er åpent for alle idrettslag og andre.

Hvorfor Aktivitetsleder kurs?

Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap og trygghet til å drive variert aktivitet.  Da kan du gi alle barna både mestringsopplevelser og utfordringer – en forutsetning for idrettsglede.
Målgruppe for kurset er alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år.

Kurset er særdeles nyttig for

Ungdommer(født 2004 og eldre) som i dag er i aktivitet som instruktør/hjelpetrener i barneidretten i KIF og/eller ungdom som har lyst til å starte med dette.

Foreldre/foresatte som gjennom foreldre rollen, enten har lyst og/eller allerede bidrar rundt sitt eget barns aktiviteter/idrett.

KIF idrettsforening som her vil kunne gjøre det lettere å rekruttere nye aktivitetsledere og på sikt trenere, både blant ungdom og i foreldregruppene.

Innhold/plan

Torsdag 11. og 25.oktober –kl 1730-2100

Sted –Skrim Idrettspark-Teoridelen i møterommet i Skrimhallen-Prakisdel skjer både i gymsal Kongsgårdmoen Skole og i uteområdet i Idrettsparken.

Ta med både innetøy/utetøyog sko.

Det blir servering av frukt/drikke og kveldsmat begge kvelder.

Påmelding skjer direkte til KIF på post@kongsbergidrettsforening.no  -du kan også
kontakte Tore på mobil 913 42 224 for nærmere informasjon.

KIF dekker deltager avgift og servering for sine påmeldte.