KIF fotball – Årlig møte 24.1. kl 19.00

Årlig møte KIF fotball

Saker til behandling:
1. Behandle gruppens årsberetning
2. Behandle regnskap – ettersendes
3. Fastsette budsjett – ettersendes
4. Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. § 15.(1)g
5. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret
6. Innkomne forslag

SAK Draktfarge Jenter 16

Sakene kan lese her

PGA tidlig avvikling av Årlig møte er ikke foreløpig regnskap eller budsjett 2019 klart.