Inkluderingsfond

Kongsberg Idrettsforening oppretter et inkluderingsfond i 2023 på kr 75 000,- Her kan gamle og nye medlemmer søke om støtte til deler eller hele treningsavgiften til en gruppe. Det er også mulig å søke om støtte til nødvendig utstyr. Vi ønsker at alle skal ha muligheter til å delta på minst en aktivitet som klubben arrangerer, og at økonomi ikke blir en barriere for deltakelse i KIF. 

Prosedyre for å søke midler:

  • Daglig leder har ansvaret for inkluderingfondet og forvalter dette på vegne av klubben.
  • Foresatte, trenere, lagledere eller utøvere over 18 år kan søke støtte for medlemmene.
  • Søknaden skal inneholde navn, idrett, og en kort forklaring og sendes til:
    marius.berg@kongsbergidrettsforening.no
  • Alle søknader behandles konfidensielt.

Spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt.

Mvh
Marius Berg
Daglig leder
Tlf: 976 81 444.