Hvordan snakke med barn og ungdom om vanskelige situasjoner?

KIF og utekontakten i kommunen inviterer trenere, lagledere, styremedlemmer og frivillige til seminar på Skavanger skole, onsdag 8.mars fra kl. 18.00 – 19.30. Det blir lagt opp til både foredrag, dialog og case.

Tema:
Bli kjent med utekontakten i kommunen.
Trenerrollen – hva innebærer det?
Hvordan snakke med barn og ungdom om vanskelige situasjoner?
Hvordan følge opp de aktive?

Velkommen til en kveld med fokus på kompetanse og utvikling!

Seminar – onsdag 8. mars 2023

Mvh
Marius