Aktivitetslederkurs i uke 39 og 41

Kurs for idretten i Buskerud

Aktivitetsleder i barneidrett

Sted: Raumyr skole, Raumyrvieen 20 Kongsberg

Tid: Mandag 23. September og Mandag 7 Oktober kl. 17:30 – 21:30

Kurset har fokus på:

Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psysisk og sosialt – gjennom fysisk aktivitet. Tips til hvodan du legger til rette aktiviteter slik at barn mestrer, opplever idrettsglede og har lyst til å komme på neste trening. Alle kursdeltakere får utdelt Barneidrettstreneren. Boka dekker også deler av pensum for enkelte idretter på Trener 1-nivå i Trenerløypa.

For hvem: Alle som ønsker å trene barn i alderen 5-12 år i skole, SFO og idrettslag. Nedre aldersgrens for kursdeltakere er 15 år (f. 2004)

Kurslærer: Trond Petter Austad har nærmere 20 års erfaring som kroppsøvings- og idrettslærer i ungdoms og videregående skole. Han er utdannet på Norges idrettshøgskole i trenerstudiet. Han er også instruktør for kurset Lederkurs for ungdom og for AktivSkole365 i Vestfold idrettskrets. I tillegg har han lang erfaring både som spiller og trener i fotball.

Kursavgift: 600,- pr person (Fakura ettersendes klubben om ikke annet er avtalt)

Påmelding: minidrett.nif.no innen torsdag 19. september 2019.

Spørsmål? Ta kontakt på epost: hanne-kristin.kvarme@idrettsforbundet.no / tlf: 97735618

Velkommen til kurs i regi av Buskerud idrettskrets!