Trenerutvikling

Trenerforum Kongsberg Idrettsforening er ment å være ett inspirasjons og kunnskapsforum for alle trenere i Kongsberg Idrettsforening.  Vi vil tilrettelegge for møteplasser hvor vi samles, diskuterer og forankrer «Veien videre», i den kontinuerlige utviklingsprosessen det er å være trener i barne- og ungdomsidretten.

Spillere samlet rundt treneren på Ishokey

 • Hva skal KIF trenerer være kjent for – hvilke verdier skal ligge i trenerrollen hos oss i KIF
 • Hvordan vi best mulig kan følge aktivitetsverdiene til Norges Idrettsforbund og etterleve barneidretten og ungdomsidretten sine «rettigheter»
 • Allsidighet og betydningen av dette
 • Kjennetegn på barn og ungdom – hvorfor «gjør de som de gjør» og hva er best for de
 • Spesialisering i spesifikk idrettsgren, når og hvordan skal dette gjøres
 • Tips til hvordan du kan planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere dine treninger/aktiviteter og utvikle deg selv
 • Trenerrollen i forhold til alle dine utøvere/deltagere
 • Trenerrollen sett i forhold til foreldre/foresatte
 • Trenerrollen sett i forhold til samarbeid med lagledere
 • Trenerrollen og forventninger sett i forhold til KIF, din idrett og med trenere

Linker Norges Idrettsforbund:    Barneidrett  og Ungdomsidrett

Vi vil gi deg inspirasjon og kunnskap gjennom:

 • Felles samlinger med ulike tema, diskusjoner og foredragsholdere(hva, når, hvor og hvem er du med på å bestemme)
 • Nyhetsbrev hver 14 dag pr epost med ulike presentasjoner fra NIF, Olympiatoppen og andre kompetanse organisasjoner, som sitter på både forsking og anbefalinger rundt trenerrollen i forhold til barn og ungdom.
 • Oppdatering på alle trener kurs og kompetansetiltak som tilbys i de ulike særidrettene og andre kompetansetiltak.

Norges Idrettsforbund sine aktivitetsverdier er Idrettsglede – Fellesskap – Helse og Ærlighet

Trenerforum er forankret i KIF sitt hovedstyre.

For spørsmål og innspill, kontakt Marius Berg på dagligleder@kongsbergidrettsforening.no eller mobil 976 81 444

DokumentDatoLink
Utvikling av unge utøvere Olympiatoppen12.12.2018Last ned
Teknikk trening - Morten Bråthen Olympiatoppen12.12.2018Last ned
Teknikk - Morten Bråthen12.12.2018Last ned
Olympiatoppen - Hvordan være en god idrettsforelder12.12.2018Last ned
Goda idrottsliga u tvecklin gsmiljöer En studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare12.12.2018Last ned
Karsten Warholm - Fokus på utvikling av teknikk og motorikk i treningsprosessen12.12.2018Last Ned