Kjørerstøtte

Kjørerstøtte er en ordning som tilbyr økonomisk bidrag til snowboardrelatert aktivitet for våre medlemmer. Les om hva som dekkes, kriterier og søknadsprosessen.

Ordningens målsetting

Vi ønsker å støtte deltagelse i snowboardrelatert aktivitet blant våre medlemmer med økonomiske bidrag. Hovedmålsettingen er at flere fra KIF Snowboard deltar på samlinger og/ eller konkurranser nasjonalt og/ eller internasjonalt. At vi som klubb reduserer kostnader tilknyttet slike arrangement håper vi kan være med å bidra til å senke en økonomisk terskel for deltagelse.

 Hva kan dekkes?

 1. Utgifter knyttet til nasjonale konkurranser 
 2. Utgifter knyttet til snowboardrelaterte treningssamlinger eller camper
 3. Utgifter knyttet til internasjonale konkurranser
 4. Annen organisert snowboardrelatert aktivitet
 5. En enkelt utøver kan få tildelt maksimalt 15 000,- i støtte pr søknadsperiode

* Den maksimale rammen per utøver kan nedjusteres avhengig hvor mange som deltar i aktivitet i tildelingsperioden.

** Utgifter som dekkes er rennkort, startavgift, reise og overnatting, deltakeravgift el.

*** Den økonomiske totalrammen per år for kjørestøtte vedtas på KIF Snowboards årsmøte.

Hovedkriterier for å kunne søke kjørerstøtte

 • Alle avgifter (trening- og medlemsavgifter) skal være betalt for inneværende sesong, og vi ønsker at du skal være AKTIV i våre treningsgrupper på vinteren
 • Yngre junior/ junior/ senior i perioden det søkes for
 • Medlem KIF Snowboard i minst ett år
 • Dokumentere deltagelse i konkurransene det søkes kompensasjon for
 • Utøver skal representere KIF Snowboard på deltager/resultatlister
 • Prøve i størst mulig grad å sende digitale bilder fra konkurranser/ samlinger som er deltatt i til leder.snowboard@kongsbergidrettsforening.no og/ eller tag KIF Snowboard i poster på sosiale medier (#kifsnowboard, #silvergirls, etc). 

Hva må du ha med i søknaden?

 • Navn, fødselsår, kontonummer for utbetaling av eventuell støtte
 • Oversikt og beskrivelse av hva du søker støtte til
 • Kostnader for hver enkelt aktivitet du søker støtte til (NB! Kostnader må kunne dokumenteres)

Tidsfrister/ behandling av søknader

 • Søknadsfrist 1. desember
 • Søknadsperioden omfatter aktivitet i perioden 1.12. foregående år til 30.11 inneværende år ( eks 01.12.21 – 30.11.22 har søknadsfrist 1.12.22)
 • Søknaden sendes til: styreleder.snowboard@kongsbergidrettsforening.no
 • Godkjenning og utbetaling gjøres i løpet av desember av KIF Snowboard hovedstyre, evt et utvalg utpekt av KIF Snowboard hovedstyre

Ledsager/ trener

Vi tilstreber å bidra med trener på Norges-cuper og alle øvelsene i NM. 

Klubben vil forsøke å velge ut minst én konkurranse i utlandet for yngre junior/ junior/ senior der vi etter behov støtter med en trener og støtte til en voksen ledsager.