KIF Snowboard kjørerstøtte

Ordningens målsetting

Vi ønsker å støtte deltagelse i snowboardrelatert aktivitet blant våre medlemmer med økonomiske bidrag. Hovedmålsettingen er at flere fra KIF Snowboard deltar på samlinger og/ eller konkurranser nasjonalt og/ eller internasjonalt,primært i regi av klubb, toppidrettsskoler eller Brettforbundet. At vi som klubb reduserer kostnader tilknyttet slike arrangement håper vi kan være med å bidra til å senke en økonomisk terskel for deltagelse.

Midlene fordeles etter nivået av aktivitet den enkelte er med på. 

Følgende deltakelser gir mulighet til støtte:

 1. Snowboard konkurranser i Norge (NC, NM)
 2. Snowboard konkurranser i utlandet
 3. Snowboard samlinger i Norge
 4. Snowboard samlinger i utlandet 

* En enkelt utøver kan få tildelt maksimalt 15 000,- i støtte pr søknadsperiode. Den maksimale rammen per utøver kan nedjusteres avhengig hvor mange som deltar i aktivitet i tildelingsperioden.

** Deltakelse på renn/ reise/ samling må kunne dokumenteres på forespørsel.

*** Den økonomiske totalrammen per år for kjørestøtte vedtas på KIF Snowboards årsmøte.

Hovedkriterier for å kunne søke kjørerstøtte

 • Alle avgifter (trening- og medlemsavgifter) skal være betalt for sesong det søkes for.
 • Yngre junior/ junior/ senior i perioden det søkes for
 • Medlem KIF Snowboard i minst ett år
 • Utøver skal representere KIF Snowboard på deltager/resultatlister
 • Prøve i størst mulig grad å sende digitale bilder fra konkurranser/ samlinger som er deltatt i til leder.snowboard@kongsbergidrettsforening.no og/ eller tag KIF Snowboard i poster på sosiale medier (#kifsnowboard, #silvergirls, etc). 
 • Turer eller konkurranser som er dekket av klubb/ forbund eller skoler, dekkes ikke av kjøresøtten. 

Hva må du ha med i søknaden?

Tidsfrister/ behandling av søknader

 • Søknadsfrist 1. desember
 • Søknadsperioden omfatter aktivitet i perioden 1.12. foregående år til 30.11 inneværende år ( eks 01.12.21 – 30.11.22 har søknadsfrist 1.12.22)
 • Godkjenning og utbetaling gjøres i løpet av desember av KIF Snowboard hovedstyre, evt et utvalg utpekt av KIF Snowboard hovedstyre

Ledsager/ trener

Vi tilstreber å bidra med trener på Norges-cuper og alle øvelsene i NM. 

Klubben vil forsøke å velge ut minst én konkurranse i utlandet for yngre junior/ junior/ senior der vi etter behov støtter med en trener og støtte til en voksen ledsager.