KIF fotball – Årlig møte 23.2. kl 1900 Skavanger auditorium kl 1900

Årlig møte i KIF fotball.
Saker til behandling er vanlige årsmøtesaker, bl annet regnskap, budsjett, fastsettelse av treningsavgifter, innkomne forslag
Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet på årsmøtet 9. februar
Forslag kan sendes til: fotball@kongsbergidrettsforening.no
Det blir en presentasjon av prosjektet Ruud hallen ved styreleder Jarle Nymoen

Vel møtt!
Styret