Informasjon om oppstart, årlig møte, Spond og generell info

Vi venter på nye retningslinjer og kommer til å starte opp EN uke etter det er åpnet opp for barne- og ungdomsidretten igjen. Det blir altså ikke oppstart 19. januar som vi først hadde håpet. Det kommer beskjed på nettsidene og på Facebook når vi starter. Følg med!

Vi kommer til å ha strenge rutiner med håndvask, vask av apparater, opprop og så få som mulig foresatte på tribunen. Alle som er tilstede må registrere seg med navn og telefonnummer. Dersom alle følger retningslinjene så skal det gå bra dette semesteret også!

Spond

Vi går nå over til Spond som hovedkommunikasjonsverktøy. Alle må da laste ned appen og følge med på informasjonen som blir gitt der. Alle deltakerne må også gi beskjed om de kan komme eller ikke komme på trening, dette får dere mulighet til i Spond Det må gjøres før hver trening. Dette er en enkel app og bruke, og svært viktig å bruke, spesielt i denne perioden med Korona og smittesporing. Mer informasjon om Spond kommer.

NB! Vi fjerner medlemmer som ikke har møtt eller betalt faktura

Medlemmer som ikke har kommet på flere treninger, ikke har betalt faktura, eller har gitt beskjed om det er en grunn til at de ikke har vært tilstede, blir slettet og vi kan gi plassen til de som står på venteliste. Det samme gjelder for det nye semesteret.

Ventelister

Vi har mange på venteliste for Gymlek. Vi skal gå gjennom listene, slette de som ikke har møtt og de som ikke har betalt faktura, og så håper vi å få plass til flere av dere.

Nye medlemmer

Vi har noen ledige plasser på noen av partiene. Send e-post til medlem@kifturn.no med navn og alder på barnet. Så ser vi om vi har ledige plasser på et parti som passer, og tar kontakt for flere opplysninger.

Prøvetime

Vi kommer IKKE til å tilby prøvetime dette semesteret. Dette på grunn av smittevern, og vi ønsker ikke det kommer mange innom for å teste turn. Dessverre, men slik må det bli dette semesteret.

Årlig møte i KIF turn

Vi skal ha vårt årlige møte onsdag 24. februar. Klokkeslett og om det blir digitalt eller fysisk møte kommer vi tilbake til. På dette møtet går vi gjennom budsjett 2021, regnskap 2020, årsmelding for 2020 med mer. Innspill sendes til: styreleder.turn@gmail.com