Barneidrettsforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. 

Dette gjelder for alle barn i KIF. Hvis det skjer noe under våre treninger, gå inn på linken og følg instruksjonene:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/