Overrekker med glede Sølvmerket til Jørn Raimond Andersen

Foto: Odd Eirik Skjolder

Det er med stor glede og stolthet vi tidligere denne uken kunne overrekke KIF hedersbetegnelse Sølvmerket til Jørn Raimond Andersen.

Sølvmerket tildeles medlemmer som blant annet har ytet stor administrativ innsats i KIF, og det er på sin plass å gi en spesiell oppmerksomhet til Raimond for den fantastiske innsatsen han gjør for KIF Ishockey.

Raimond kom inn i KIF Ishockey i 2012, i forbindelse med at sønnen begynte å spille ishockey. Han tok fort en aktiv rolle som forelder; koste, rydde, samt bidra med smått og stort ved behov. Raimond har i alle år han har vært tilknyttet KIF Ishockey vært i hallen i timevis hver dag (mandag til søndag), og er en nøkkelressurs for daglig drift. Vi vil anslå at Raimond legger ned ca. 450 timer pr år med frivillig arbeid i løpet av de 6-7 månedene ishockeysesongen er aktiv.

Raimond er en viktig bidragsyter som gjør det hyggelig å komme til ishallen for nye og etablerte medlemmer. Der blir man møtt med et smil, en kopp kaffe, omvisning, låneutstyr, skøyteslip mm.

Siden 2015 har Raimond hatt funksjon som materialforvalter i ishockeygruppa, og har følgende arbeidsbeskrivelse:
  • Ha oversikt over klubbens materiell (drakter, keeperutstyr, førstehjelp)
  • Utarbeide system for orden i materialrommet
  • Forvalte klubbens utstyr (vikedrakter, reserveutstyr)
  • Sørge for å avklare innkjøp ved behov med styreleder
Raimond oppfyller sin arbeidsbeskrivelse, og så inderlig mye mer!

Raimond er en frontfigur for frivillig arbeid, og er en person som evner å engasjere, motivere og rekruttere frivillige fra alle deler av ishockeygruppa.

En jovial, positiv og inkluderende voksenperson som veileder og støtter klubbens barn og ungdom både på og utenfor is.
  • Lyder kallenavnet «pappa» for klubbens A-lag herrer
  • Bidrar med stor innsats i alle deler av praktisk gjennomføring:
  • Bidra på hockeyskolen som «altmuligmann»
  • Slipe skøyter for liten og stor – også for gjester/besøkende som ikke tilhører KIF Ishockey
  • Bidra på stand under rekrutteringsdager
  • Vaske ned garderober og treningsrom før sesongstart
Raimond stiller med stor glede opp på inntektsgivende dugnadsarbeid for KIF Ishockey, og det eneste som faktisk kan gjøre han deppa er hvis han må stå over en slik dugnad.