Skiskole 2018 KIF Alpin

Skiskolen er et tilbud til nybegynnere fra 5 år og eldre. Vi starter skiskolen torsdag 4. januar, sett av datoen! Nytt av året er at...

Innmelding for nye medlemmer!

  KIF Alpin ønsker nye medlemmer velkommen, påmelding gjøres her. Og mens vi venter på snøen, er det barmarkstreninger på Madsebakken skole. Vel møtt!

Innetrening KIF Alpin starter mandag 9. oktober

Denne uken starter vi med innetrening på Madsebakken skole. Treningstider: Mandager U8: 17.00 - 18.00 U12, U14 og U16: 18.00 - 20.00 Torsdager U10: 17.00 - 18.00 U12, U14 og U16: 18.00...

Vellykket barmarksamling for de minste

Godt oppmøte på barmarksamlingen på Kongsgårdsmoen lørdag 16. september! Trenerne, Grímur, Ronja og Thea laget et opplegg for U10- gjengen som minnet om det man kaller "bootcamp"....

Morsomt på Høyt og Lavt!

En gjeng fra KIF Alpin var på Høyt og Lavt søndag 27.8. Det er en tradisjon å starte sesongen med en sosial samling i Klatreparken...

Barmarkstreningen er i gang!

Det var god stemning på første barmarkstreningen til U14/16 i forrige uke. U14/16 trener barmark på mandager og torsdager fra kl 18:00 - 19:30, U12 startet...

[tribe_events view=»month» category=»alpint»]

KIF Alpin – skiglede, samhold, bredde og topp!

KIF Alpin er per i dag en alpingruppe med ca. 150 medlemmer, hvor det er en klar overvekt av barn i aldersgruppen under 10 år, men også økende antall løpere i aldersgruppen 11 år og eldre. Klubben er en av Buskeruds største alpingruppe. Det er vi blitt etter flere år med økende satsning på rekruttering, bl.a. skiskole og et strukturert treningsopplegg med mange og dyktige instruktører for alle treningsgrupper.

KIF Alpin gir et tilbud til både bredde og topp. Vi legger vekt på å holde moderate medlemskontingenter, for tiden 1.500,- for hhv. 10 år og yngre, noe som gir et godt basistilbud til alle, dvs. minimum 2/3 treningsdager per uke.

Vår oppgave er å skape skiglede, positive aktiviteter og et godt sosialt miljø for barn og ungdom.

Vi har også fokus på å utdanne våre trenere/instruktører. Vi gir alle tilbud om å gjennomføre trenerkurs i regi av skiforbundet. Foreldre som ønsker å delta på dette er også velkomne (trener 1 kurs). For å få til dette er vi avhengig av dugnadsaktiviteter, sponsorer, tilskudd og lignende.

Vi har følgende treningstilbud:

 • Skiskole for nybegynnere, les mer her
 • Treningsgrupper for barn og unge. Vi tilbyr både barmarkstrening vår, sommer og høst i tillegg til alpintreningen i vinterhalvåret. Se her for mer informasjon.
 • Voksengruppe. Skitrening 1 gang per uke for voksne, både for nybegynnere og litt viderekommende kan settes opp om det er ønske om dette. Supert tilbud til foreldre som vil lære litt og samtidig bli kjent med andre i klubben vår. Send e-post til alpint@kongsberg-if.no

Vi arrangerer klubbrenn, alpinrenn (landsrenn) for aldersbestemte klasser og også internasjonalt renn for damer (FIS renn), samt MASTERS renn for voksne.

Vi har også mange andre aktiviteter gjennom høst og vinter, bl.a. turer, samlinger, aktivitetsdag, foreldrefest mm.

Treningssteder:

Madsebakken skole (barmark)

Idrettsparken (barmark)

Funkelia (Ski)

 

 

Medlemskontingent og priser for sesongen 2017/ 2018

 

Barn: kr 1 500,-

Skiskole kr 1 500,-

Voksne kr 350,-

Trenere som ikke er aktive utøvere kr 100,-

 

I medlemskontingenten ligger også medlemskap i KIF med forsikringsordning.

Det er ingen søskenrabattordning i KIF Alpin.

 

I tillegg påløper følgende treningskostnader innenfor treningsgruppene:

U14 / U16:      kr 4 500

U12:                kr 3 500

 

Faktura for medlemskontingent sendes per e-post høsten 2017.

 

Nye medlemmer faktureres fortløpende så snart medlemskapet er registrert. Alle som melder seg inn i KIF Alpin i løpet av sesongen må betale kontingent. Medlemskapet løper til det foreligger skriftlig oppsigelse (e-post).

 

Heiskort

For barna som er på skiskole er det gratis heis i barnebakken, det forutsetter at barnet har skiskolevest på. Etter hvert vil noen av gruppene flytte seg over i de andre heisene, det må da kjøpes heiskort.

Som medlem i KIF Alpin har du 15 % rabatt på sesongkort hele sesongen (ikke bare før desember)

Forsikring (under 13 år)

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring, forsikringspremien betales av NIF.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år, les mer om dette her. Fra fylte 13 år ligger forsikringen i innbetalt lisens i den grenen du er medlem av, eller i laglisens.

Skilisens (fra fylte 13 år)

Skilisens er obligatorisk og gjelder for alle utøvere som skal delta i skirenn som er terminfestet på Norges Skiforbundets (NSF) terminliste. NSF skilisens skal løses fra den dato løperen fyller 13 år. Det er utøvers (foresattes) eget ansvar å ha betalt skilisens. Utøvers klubber skal kontrollere at alle har skilisens ved påmelding til renn. Skilisens bestilles på følgende side: www.skilisens.no

Ved ytterligere spørsmål, send gjerne en epost til alpint@kongsberg-if.no. Vi hjelper til hvis du lurer på noe!

Rennutgifter

Forutsetninger:

Løpere som får dekket rennutgifter må være medlem i KIF Alpingruppe og ha betalt medlemskontingent for sesongen i henhold til gruppas gjeldende satser. Det er ikke tilstrekkelig å kun være medlem i KIF sentralt.

Løpere og løperens foresatte må stille på gruppas dugnadsjobber, (skikroa, renn, etc.).

KIF Alpingruppe må ha økonomi til å dekke rennutgifter.

Løpere må selv normalt forskuttere dekning av alle typer rennutgifter. Utgiftene tilbakebetales når underskrevet faktura/bilag foreligger og forutsetningene forøvrig er oppfylte.

Faktura / Bilag skal være attestert av gruppeleder og formann før utbetaling finner sted. Rennutgifter som dekkes. (I tillegg til dekning av deltagelse på terminfestete renn som arrangeres i Funkelia i regi av KIF Alpin):

Gruppe 11 år og yngre:

Startkontingent for alle vanlige renn i kretsen. Løper (foresatte) er ansvarlig for påmelding og betaling av kontingent. Ved endt sesong leveres kvittering for startkontingent til kasserer, og beløp inntil 1200,- blir refundert.

Gruppe 12 år og eldre:

Rennutgifter (startkontingent, reise, opphold, trener etc.) for deltagelse på NM, AL, HL dekkes med maks beløp pr. løper kr 1500,-

Startkontingent for alle vanlige renn i kretsen dekkes for inntil 1200,-. Løper (foresatte) er ansvarlig for påmelding og betaling av kontingent. Ved endt sesong leveres kvittering for startkontingent til kasserer, og beløp inntil 1200,- blir refundert.

Gruppe FIS løpere:

Startkontingent FIS-renn og vanlige renn i kretsen dekkes for medlemmer av KIF Alpin opp til 1200,-.  Rennutgifter (startkontingent, reise, opphold, trener etc.) for deltagelse på NM dekkes med maks beløp pr. løper kr 1500,-

Forutsetningen her er at man står på Skiforbundet sine FIS lister. Disse oppdateres en gang hvert år.

Voksne:

Voksne dekker sine egne utgifter.

NB! Reglene vurderes og godkjennes av Alpingruppas styre i forbindelse med godkjenning av budsjett for kommende sesonger.

Treningsgrupper

 

KIF Alpin deler inn i grupper avhengig av alder, ferdighet og aktivitetsnivå.

 

Skiskole

Skitrening og nybegynnere. Det anbefales at nye og uerfarne skiløpere starter på skiskolen. Tatt hensyn til ferdighet/alder overføres man etter hvert til Alpingruppa dersom dette er ønskelig.

 

Alpingruppene:

 • U10 – 10 år og yngre (2-3 forskjellige grupper inndelt i fargekoder)
 • U12 – 11-12 år
 • U14 – 13-14 år
 • U16 – Senior løpere

 

Løpere kan flyttes mellom grupper hvis ferdigheten tilsier det. Dette avgjøres av trenerne.

Hver gruppe har sin egen foreldrekontakt i tillegg til utvalgte trenere med utdanning og erfaring.

 

Treningstider for sesongen 2016 / 2017 finner du i aktivitetskalenderen.

 

Skiskole

 

Skiskolen er et tilbud til nybegynnere fra 5 år og eldre. Skiskolen starter som regel opp 1-2 uke i januar og opprettholdes hele sesongen. Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på. Vi trener på å bli vant med skiutstyret, stoppe, svinge og ta tallerkenheis. Det er barneheisen som brukes i starten og på slutten tar vi stolheis og grønn løype ned.

 

For de som ønsker å fortsette i KIF Alpin sine vanlige grupper underveisg, ta kontakt med Rune Guttormsen (se kontaktinformasjon under). Deltakere i skiskolen blir automatisk medlem av KIF Alpin (pga. forsikring), så det påløper ingen ekstra kostnader ved å fortsette i grupper. Medlemskapet løper til det foreligger en skriftlig utmelding (e-post). Som deltaker på kun skiskolen har du imidlertid ingen plikter.

 

Antall løpere begrenses til ca. 60. Ved flere påmeldte vil det bli opprettet venteliste. Vi prioriterer også første gangs deltagere. Deltagere som tidligere har vært med på skiskolen oppfordres til å delta i våre ordinære grupper hvor vi har tilbud for alle aldersgrupper og ferdigheter, U10 og oppover.

 

Priser

Kursavgift: kr 1 500,-

Heiskort: Gratis heis i barnebakken (forutsetter at barnet har skiskolevest). Når gruppene flytter seg til de andre heisene må det kjøpes heiskort, her må også foresatte være med.

 

Påmelding åpnes medio november og gjøres her.

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Rune Guttormsen på tlf 977 31 067 eller e-post rune.guttormsen@technipfmc.com.

 

 

 

 

Informasjon om de ulike treningsgruppene

 

U10 – Informasjon og skitrening

 

Velkommen til U10 – KIF-Alpin!

 

Dette er den første gruppen som mange barn starter i. Dette er barn fra 10 år og nedover, gjerne helt ned til 4-5 års alder. Nedre alder er avhengig av ferdighet og om foreldre er med i bakken selv og assisterer sitt barn.

 

På høsten før skitreningen er i gang er det barmarkstrening en gang i uken. Barmarkstreningen er først og fremst lek og moro, med litt teknikk og balansetrening for å lære å bli instruert på trening. Skitreningen i Funkelia starter når snøen har lagt seg og bakken (Slalomen) er åpnet.

 

Skitreningen i bakken for denne aldersgruppen vil inneholde en blanding av frikjøring, modeller med porter og mer rennliknende løyper tilpasset den enkelte undergruppe. Det er behov for aktiv hjelp/deltakelse fra foreldre. Det er 10-års grense for å ta stolheisen alene, samt at de minste barna ofte føler seg mye tryggere med egne foreldre ved sin side.

 

Det er viktig at skitreningen for denne aldersgruppen er morsom, allsidig og variert, der man forsøker å mestre grunnleggende ferdigheter som:

 

 1. Balanse frem/bak (midtbelastet ski)
 2. Balanse over ytre ski
 3. Lære seg å bruke knærne

 

Gruppen deles inn i undergrupper etter alder/ferdighetsnivå, fra de som er nettopp ferdig med skiskole til de som ønsker mer fokus på renn/konkurranse. De enkelte gruppene vil ha faste trenere.

 

Møteplass skilt for 10 år og yngre

Skiltene er plassert som vist på kartet.

 

Kommer du for sent på trening så stiller du deg opp ved skiltet i bunnen og venter til gruppen din kommer. Kommer du bort fra gruppen din kan du enten vente ved skiltet i bunnen eller på toppen av stolheisen. Skiltet på toppen står på høyre side av Ormen i fartsretningen. Du ser rett på skiltet når du svinger til venstre ut av stolheisen.

 

 

 

 

U12 – Informasjon og trening

 

U12 bygger videre på prinsippene fra U10. Skikjøring og trening skal være morsomt, variert og spennende. Barmarkstreningen fokuserer på at man skal ha koordinasjon i alt man gjør i tillegg til å lære flere idrettsteknikker. Det jobbes med bevegelseserfaring gjennom ulike aktiviteter/øvelser. Det skal også være fokus på hurtighet, spenst, stabilitet og styrke med egen kroppsvekt.

 

Når bakken åpner er det klart for skitreningen, fokus for denne aldersgruppen vil være:

 

 • Blanding av frikjøring og port kjøring
 • Videreføre teknikk i varierte situasjoner (storslalåm og slalåm)
 • Kjøre på alle forhold og lære kuler, løssnø etc.
 • Frikjøring i all terreng med fokus på balanse og carving
 • Intro av armbruk i slalåm
 • Mye bruk av kortstaur og frikjøring
 • Visualisere god teknikk

 

Utstyr

De fleste her har to par ski, et kort til SL og et lengre par til SSL. Skikkelige sko er viktig. Fartsdress (finnes mye bra brukt).

 

Det er viktig at barna i denne gruppa også har noe beskyttelsesutstyr:

 • Hjelm, evt. med bøyle i SL
 • Staver til SL med koppbeskyttelse
 • Pads til legger, etc.

 

Spør trenerne om råd ang. lengde på ski, beskyttelsesutstyr etc.

 U14 / U16 / U18 / Voksne

 

Kommer med mer informasjon om disse når dette er klart.

Sponsorer