Silvergirls – info og treningsdatoer

Litt fra foreldremøtet torsdag 11.jan:

Silvergirlstreningene skal være en arena for å bygge sosialt samhold i jentegruppa og stimulere jentene til å være med i Norges Cupen/andre konkurranser. Vi har derfor bestemt at dette best ivaretas med at  utvalgte jenter er med på hver trening, mens alle jentene kan bli med annen hver gang det er trening (se tabell).

Jenter som kan være med hver gang: 2008 og eldre som mestrer kravene om å kunne s-svinger, kjøre i litt hurtig tempo og være villig til å prøve hopp, rails med mer. Dette gjøres for at overgangen til yngre junior skal bli mykere og mindre skremmende.

Jenter som kan være med hver andre gang: Født etter 2008. For øvrig ingen krav til ferdigheter.

Vel møtt til snøbrettmoro 🙂

Første generasjon Silvergirls