Innkalling til åpent styremøte i forkant av årsmøte til KIF

KIF Dans

Som undergruppe i KIF skal ikke KIF dans ha eget årsmøte. Det er kun et årsmøte i KIF, og det er årsmøtet til hovedforeningen.

KIF dans kaller hermed inn til et åpent styremøte i forkant av årsmøtet, hvor vi har en gjennomgang av årsrapport og regnskap/budsjett som skal sendes til hovedforeningen.

Dersom det er saker som ønskes meldt inn til årsmøtet kan disse sendes styret på mail: styreleder.kif.dans@gmail.com

Styremøtet er mandag 11/3-2019 kl 19.00 til 20.00 på KIF huset.

Hilsen Hanne Johansen
Styreleder KIF Dans

Årsrapport KIF Dans 2018

kif dans resultat pr 31.12.2018 mot 2017

kif dans balanse pr 31.12.2018