Innbydelse EXTRA-rennet 2020

Det tradisjonelle EXTRA-rennet er i år lørdag 25. januar 2020.

Sted: Idrettsparken Hoppsenter på Kongsberg (GPS: 32V535196 6616063)

E134 gjennom Kongsberg, ca 1,7 kilometer på riksvei 40 langs elva, ta så til venstre inn Idrettsveien.

Starttid K5, K10, K25: kl. 11:00

Starttid K41: ca. kl. 13:00

Påmelding innen onsdag 22. januar på MinIdrett.
Alternativt på mail: kifhopp@gmail.com

Startkontingent:
16 år og yngre kr. 100,-
Junior kr. 115,-
Senior kr. 130,-

Betales på forhånd til konto nr. 2250.17.72546 (husk kvittering)

Vi har Vipps (konto: 131279) for betaling av parkering, startkontingenter og kioskvarer m.m.

Bakkeinndeling er K5, K10, K25 og K41.

NB!! Startnummer må hentes klubbvis innen kl. 10:30 for K5, K10 og K25, og innen kl. 12:00 for K41. Sekretariatet er ved kiosken på kulen.

Vi starter med K5 og K10, deretter K25 og K41. Vi tar premieutdelingen etter hvert som vi blir ferdige med hver bakke.

Bakkene er, hvis forholdene tillater det, åpne for trening mandag og onsdag før(ingen trening før prøveomgang).

Eventuelle spørsmål kan stilles til Magne Kleven, 95885221 eller Morten Fretheim, 91898518.

Vi gjør oppmerksom på at rennet inngår i hoppkarusellen for Buskerud Skikrets.

NB! Husk gyldig startlisens fra fylte 13 år.

Velkommen

KIF Hoppgruppe

Rennkomitèen