Fremtidig organisering av norsk idrett

Il Skrim og KIF deltok med sine daglige ledere, på NIF sin samråd samling 2.10.

Norsk Idrett og vår organisering, skal utvikles til det beste for enda mer idrettsglede og fellesskap gjennom frivilligheten. Sammen med andre idrettslag var IL Skrim og vi i KIF invitert på samråd på Gardermoen tirsdag 2.10 og fikk muligheten til å dele våre ønsker og bli enda mer kjent, både med planene og andre idrettslag. Lokalt er det gode samarbeidet med IL Skrim, ett av våre satsningsområder fremover. Du finner mer informasjon om moderniseringsprosjektet ved å klikke her

Il Skrim og KIF deltok med sine daglige ledere, på NIF sin samråd samling tirsdag 2.10.
Modellene og deres betydning for idrettslag