Vellykket seminar

KIF arrangerte seminar på tvers av klubben i samarbeid med Viken Idrettskrets, lørdag 13.11 på Vandrerhjemmet. Under første del av samlingen ble klubbens verdier forankret. Disse er stolthet, trygghet og utvikling. Nå vil vi arbeide videre med å implementere disse blant våre medlemmer, og i utviklingen av klubben med stor K.

Del II besto av å gjennomføre en Gap analyse. Dette er en prosess som sier noe om nåværende og ønsket situasjon på ulike områder i klubben. Det lages deretter tiltak og handlingsplaner for å nå disse målene. Hovedstyret tar meg seg innspillene fra seminaret og lager tiltaksplaner (prioriteringer) for fremtiden. Takk for et flott seminar!