Velkommen til Allidrett

Barn som løper mot kamera

I samarbeid med IL Skrim, startet vi opp all idrett for barn født 2013 og 2014 fra uke 41. Allidrett IL Skrim og KIF – plan-program ut 2018

https://www.deltager.no/allidrettIlSkrimogKIF

Hvorfor allidrett?

For å gi barna våre  et godt fundament for et aktivt liv, hvor de får prøve seg på mange forskjellige aktiviteter både ute og inne, året rundt. Varierte og allsidige aktiviteter gir barna et godt utgangspunkt for å kunne delta i flere idretter senere, og stimulerer de fysisk, motorisk, sosialt og mentalt.

Il Skrim og KIF går nå sammen om å starte opp dette, vi er helt overbevist om at samarbeid bidrar til enda mer Idrettsglede og Fellesskap.