Treningstider og priser høsten 2020

test

Bildet er fra et turnstevne i Drammen.

Vi starter opp igjen Konkurransetrening 25. august, og annen trening 1. og 3. september. NB: Vi kommer til å gjøre noen justeringer pga Covid 19. Forelder og barn utgår inntill situasjonen er mer avklart.

TRENINGSTIDER OG PRISER Høsten 2020. Foreløpige tider.

Vi må kanskje gjøre noen justeringer på timeplanen pga covid 19, men i utgangspunktet er dette timeplanen:

Nedenfor er en oversikt over treningstider og TRENINGSAVGIFT for de forskjellige partiene. Alle treninger skjer i Kongsberg Idretts- og Svømmehall, Glabak 14, 3611 Kongsberg.

Tirsdager Tidspunkt Pris
Gymlek (4-6 år) 17:00 – 17.45 700,-
Idrettens grunnstige I (1.-3. kl.) 17:50 – 18:50 880,-
Idrettens grunnstige II (4.-7. kl.) 19:00 – 20:30 880,-
Konkurranse aspirant 18.30-20.00
Konkurranse rekrutt 16.00 – 18.30
Konkurranse junior 18:00 – 20-30

1400,-
Torsdager Tidspunkt Pris
Trampett 6. kl og eldre 16.00 – 17.00 880,-
Trampett 1.-3. kl. 17.00 – 18.00 880,-
Trampett 4.-5. kl. 18:00 – 19.00 880,-
Integreringspartiet 17.45 – 18.45 0,-
Konkurranse aspirant 18.30 – 20.00 Se over
Konkurranse rekrutt 16.00 – 18.30 Se over
Konkurranse junior                              18.00– 20.30 Se over

 

Om treningsavgift, kontingent og medlemsavgift

TRENINGSAVGIFTEN gjelder pr. semester, betales altså vår og høst. Treningsavgiften blir sendt ut fra KIF Turn i løpet av februar. I tillegg til treningsavgiten er det kr 165 som er kontingent til KIF Turn (inkludert medlemskap i Viken og Oslo Gymnastikk og turnkrets. Kontigenten til KIF Turn på kr 165 betales en gang i året.

Det gis 30% søskenrabatt på billigste treningsavgift.

ALLE medlemmer må også være medlem i KIF og MEDLEMSKONTINGENTEN er for tide på kr. 200- og gjelder for et kalenderår. Medlemskontingent betales normalt i februar, eller ved innmelding. Medlemskontigenten på kr 200 blir sent ut av KIF sentralt.

Følgende regler gjelder:

  • Det gis ikke tilbakebetaling av treningsavgift/medlemskontingent om man slutter midt i sesongen.
  • Medlemskapet blir automatisk videreført hver vår og høst. Dersom man ønsker å slutte, må man gi beskjed før treninger starter høst/vår.

Alle henvendelser angående medlemskap eller bytte av parti sendes til: medlem@kifturn.no

PARTIENE

Partiene er satt opp etter alder, delt etter skoletrinn. Dette er en veiledende inndeling, og turnere kan være på «eldre» eller «yngre» parti etter eget ønske, ferdigheter, søsken, venner osv. Målet er at alle skal være på et parti der de passer inn. Flere av partiene er igjen delt opp i mindre grupper, delt inn etter nivå og erfaring slik at hver gymnast skal få et så bra tilbud som mulig.

GYMLEK
Parti for barn i alderen 4-6 år. Partiet følger konsept fra Norges Gymnastikk- og turnforbund med leik, apparatmestring osv. Målet for partiet er å legge til rette for trening i samspill med trenere og bygge videre på mestringsfølelsen til barna.

IDRETTENS GRUNNSTIGE 1 og 2 (kalt IG)
IG er delt i 2 partier IG1: 1.-3. klasse og IG2: 4.-7. klasse. Begge partiene følger konsept fra Norges Gymnastikk- og turnforbund. Her brukes apparater mer, og gymnastene skal lære konkrete turnøvelser. KIF turn har dessverre ikke alle de «klassiske» turnapparatene, fokus er mot øvelser på matte (tumbling), springbrett, luftbaner (airtrack) og trampett. Målet for partiet er at gymnastene skal kunne beherske øvelser i de forskjellige apparatene. De som ønsker kan delta på lavterskelkonkurranser som SALTO-konkurranser. Gymnastene fra IG2 deltar også på stevner og andre oppvisninger.

TRAMPETT
Trampettpartiene er inndelt i 3 aldresklasser: 1.-3.kl., 4.-5.kl. og 6. klasse og eldre. Trampettpartiene bruker apparater knyttet til troppsgymnastikk, trampett, dobbelttrampett, trampoline (stor), luftbaner (airtrack) og matte (tumbling). Mål for partiet er at gymnastene skal lære basisøvelser i de forskjellige apparatene og at de skal få en opplevelse av å mestre apparater og øvelser. De lærer også sikre hopp på stortrampoline og de andre hoppapparatene.

KONKURRANSE
Konkurransepartiene består av Aspirant (9-10 år), Rekrutt (11-12 år) og Junior (13+). Alle konkurransepartiene er lukkede, man kan ikke melde seg på, med opptak skjer etter avtale med hovedtrener og er basert på ønske om å trene mer og ferdighetsnivå. Gymnastene deltar på troppskonkurranser og SALTO-konkurranser. Målet for konkurransepartiet er å delta i konkurranser, der hovedfokus ikke nødvendigvis er å vinne, men å ha fine turn-opplevelser og treffe andre gymnaster. Det er hovedtrener, i samarbeid med de andre trenerene, som snakker med gymasten om en ønsker å være med på konkurransepartiet. Usikker på hvordan komme med på dette? Ta kontakt med Morten Karlsen på treningene (hovedtrener)

INTEGRERINGSPARTIET
Integreringspartiet er for gutter og jenter med nedsatt psykisk funksjonsevne og spesielle behov. Det er ingen aldersbegrensning. Gjennom lek, basistrening og bruk av håndapparater og store apparater gir denne gruppa hver deltager et individuelt tilpasset opplegg. Foresatte/støttekontakter er gjerne med på treningen. Målet for gruppa er å gi et individuelt tilpasset opplegg der bevegelsesglede og mestring står i sentrum. Partiet er et samarbeid med Kongsberg kommune.

…..

Kongsberg Turnforening er en av landets eldste turnforeninger og ble stiftet 13.11.1882, 17 år før hovedforeningen Kongsberg Idrettsforening ble stiftet i 1899. I dag består KIF turn av ca 250 aktive turnere.