Utøverstøtte 2018

Utøvere i KIF sykkel som i sesongen 2018 har deltatt i konkurranser i Norgescup og/eller internasjonale ritt kan søke om utøverstøtte for å dekke deler av kostnadene for reise, startavgift etc. Styret i KIF sykkel beslutter hvem som tildeles utøverstøtte og beløpets størrelse.

Deltagelse dokumenteres med navn på arrangementet, klassifisering og plassering. Skriv gjerne noe om sesongen 2018 og planer for kommende sesong.

Send søknad på mail til styreleder.kif.sykkel@outlook.no innen 01 Oktober 2018.

Med hilsen fra styret