Ungdommen vil gå på idrettslinja

Mange ungdommer i Kongsberg driver med idrett og en stor andel av de ønsker å ta idrettslinja på Kongsberg Videregående Skole. Søkertall fra tidligere år viser at det er omtrent dobbelt så mange søkere som elevplasser. Nå vil Skrim håndball bredde og KIF fotball se på muligheten for at det blir opprettet en ekstra klasse på idrettslinja ved KVS.
– Kongsberg er en idrettsby og vi ønsker å legge til rette for at flest mulig ungdommer kan drive med den idretten de ønsker, lengst mulig i denne byen. Mange ungdommer er engasjert i en idrett, sier Christoffer Leander, styreleder i Skrim Håndball Bredde.
Ønsker to klasser på Idrettslinja
Bare innenfor Håndball bredde og KIF fotball er det tilsammen cirka 80 aktive ungdommer.
– Årets søkerkull er stort og vi vet at mange av disse ønsker å kombinere forberedelse til høyere studier med idrettsutøvelse og økt idrettskunnskap, men det er langt fra alle som kommer inn på de 30 plassene Kongsberg videregående har per i dag. Ved å opprette en klasse til vil flere ungdommer komme inn på sitt førstevalg, følger Magnus Stam, styreleder i KIF Fotball opp.
Skrim håndball bredde og KIF fotball ønsker å bidra
Skrim Håndball Bredde og KIF Fotball vil gjøre sitt for at ungdommen får sin skole- og idrettsdrøm realisert. Idrettslagene vil gjerne bidra overfor Kongsberg videregående der de kan, for å få dette til. Dette kan dreie seg om trenerressurser, aktiv satsing på lagene i de aktuelle aldersgruppene og andre ting som kan bidra til å utvikle det populære tilbudet ved KVS.
Positive ringvirkninger
– Denne innsatsen får vi tilbake i rikt monn. Elevene fra idrettslinja er viktige bidragsytere i vår virksomhet, både som trenere og utøvere, sier Skrims Leander.
– Vår oppgave er å gi barn og unge i Kongsberg et bredt og attraktivt aktivitetstilbud. Samtidig vil vi også gjøre vårt for at de som vil satse på idrett får anledning til å utvikle seg videre. Erfaringsmessig er det mange som faller fra i overgangen til videregående skolen. Et større idrettsmiljø, der flere får anledning til å drive sin aktivitet lenger tror vi kan legge grunnlag for trivsel og vekst, avslutter Magnus Stam fra KIF.
For ytterligere informasjon kontakt:
Magnus Stam, styreleder KIF Fotball, tlf: 924 95 525, epost: magnus.stam@gmail.com
Christoffer Leander, styreleder Skrim Håndball Bredde, tlf: 936 43 851,
epost: christoffer.r.leander@lmco.com