Styrelederkurs – Mandag 28.10.

Buskerud Idrettkrets inviterer styremedlemmene i alle gruppene til KIF og Bevern til STYRELEDERKURS, Mandag 28.10. Kl. 18.

Sted: Beverlokalet.

Tid: 18.00 – 21.00.

Kurslærere: Knut Harald Sommerfeldt og Hanne-Kristin Kvarme jobber begge til daglig i Buskerud idrettskrets som hhv informasjons og lovansvarlig og kurs-og klubbutviklingsansvarlig.

Påmelding: via MinIdrett.nif.no innen fredag 25. oktober 2019.

Alle styremedlemmene i KIF og Bevern er invitert til kurset!

Kontakt daglig leder i KIF for spørsmål på e-post: dagligleder@kongsbergidrettsforening.no