Skiskolen utsettes

Etter samråd med kommuneoverlegen anbefaler vi å utsette skiskolen.

På grunn av nye retningslinjer gjeldene fra 04.01.2021 til og med 18.01.2021 må vi dessverre utsette oppstart av skiskolen fram til uke 3, 21.01.2021 med forbehold om endring.

Beslutningen om utsettelse er tatt og basert på gjennomføringsevnen i henhold til gjeldendene smittevernregler. På grunn av utsettelsen kommer vi til å forlenge skiskolen, og sørge for at alle skiskolebarn får fullført sine 8 ganger. Oppdatert informasjon om gjennomføring kommer når det nærmer seg start for skiskolen