Populært med turn!

Partiene Idrettens grunnstige 1 og 2 er fulltegnet. Det er også trampett fra 6. klasse og oppover.

Det er lange ventelister på IG 1 og 2, men meld gjerne din interesse via påmeldingsskjemaet. Det er alltid noen som slutter, og da blir det ledige plasser.

Påmeldingsskjema: http://medlem.gymogturn.no/portal/page/portal/gt_utv/gt_bli_medlem?p_o3_pk_id=193