Politiattest – Regelverk fra NIF

Fra 1. januar 2009 ble det innført regler fra Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som innebærer at alle i Kongsberg idrettsforening som har et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming er pålagt å fremvise politiattest.
I KIF er det daglig leder som er ansvarlig for håndheving av ordningen.

Alle fra 15 år og oppover omfattes av ordningen. Alle mellom 15 og 18 år må ha underskrift av foresatt.

 

Rutiner for politiattest i Kongsberg idrettsforening

 

Alle trenere, ledere, oppmenn og andre ansvarlige f.o.m 15 år i KIF skal ha gyldig politiattest.

Politiattesten er gyldig i 3 år. Deretter må det søkes på nytt.

Les mer om politiattest her

 

Slik gjør du:
–  Kontakt styreleder i din idrettsgruppe, der får du signert «formål om politiattest» som du fyller ut.
– Deretter går du til elektronisk søknadsskjema på nett: følg denne linken. 
– Fyll ut skjema og legg ved signert «formål om politiattest»(du kan bruke jpg/png bilde). Send inn.

– Politiattesten skal deretter forevises til samme styreleder i din idrett, denne personen skal igjen bekrefte dette ovenfor Ron Bjaaland som er ansvarlig for å ajourføre KIF sitt «register». Selve attesten skal beholdes av søker, den skal forevises personlig og skal ikke sendes pr e-post til KIF.

For nærmere informasjon kontakt Ron Bjaaland på politiattest@kongsbergidrettsforening.no eller  dagligleder@kongsbergidrettsforening.no

Lykke til!