Dokumenter til årsmøtet og påmelding

Årsmøtet til Kongsberg Idrettsforening avholdes onsdag 24.03. Kl. 19.00
I år vil gjennomføringen skje digitalt via Google Meet.
Dokumenter til årsmøte:

Saksliste
Årsberetning for 2020
Gruppenes årsrapporter
Styrets økonomiske årsberetning
Fellesregnskap med noter
Rapport fra revisor
Rapport fra kontrollkomiteen
Budsjettforslag 2021
Valgkomiteen sin innstilling

Påmeldingsfrist er tirsdag 23.03. Link til arrangementet sendes ut til alle deltakere i forkant. Påmelding her

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kongsberg Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha betalt medlemskontingenten. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Mvh
Styret.