Oppstart nye lag – 1. klasse

KIF fotball vil gjennomføre fotballtrening for årets 1. klassinger i Idrettsparken onsdager i september. (4.,11.,18. og 25.9). Vi møtes på gressbanen kl 1800 og trener i ca 1 time.
Vi stiller med instruktører som vil trene ungene. Foreldrene får div.informasjon på første treningskveld.
Vi oppfordrer jenter til å bli med – vi har egen trenergruppe for jentene!
Treningene i høst villedes av KIF fotball. Ønsker noen å trene etter høstferien så er det mulig. Utstyr får dere da av oss og vi avtaler tid/sted for treningene.
KIF fotball ønsker en spillegruppe fra hver skole, en for gutter og en for jenter. Dette erfarer vi gir gode robuste spillegrupper i årene fremover og ungene vil bli kjent med hverandre på tvers av klassene ved hver skole. Vennekretsen utvides.
Vi håper at foreldrene også i år stiller opp som trener og lagledere. Fotball er en fin sosial arena også for foreldrene.

Da sees vi i Idrettsparken 4.9. kl 1800

(ingen påmelding – spørsmål? ring gjerne 48169192 eller send mail: fotball@kongsbergidrettsforening.no)