Oppdatert Korona informasjon KIF Fotball

KIF Fotball har besluttet å iverksette en gradvis gjenopptagelse av organisert fotballtrening fra og med uke 18.
De som først får tilbud om å begynne denne uken er aldersgruppene:
Senior Dame/Herre og ned til og med Gutter/Jenter 16 år.
KIF vil i parallell fortsette å forberede utvidelse av tilbudet nedover i aldersklassene i ukene framover.
Videre åpning av treninger for de yngre lagene vil bli vurdert fortløpende, og vi håper at KIF kan gi mer informasjon om dette i løpet av så raskt det er mulig. Men vi må presisere at situasjonen generelt i samfunnet vil være bestemmende for hvordan situasjonen for barnefotballen utvikler seg.
Treningene skal i første omgang kun gjennomføres i Idrettsparken under kontrollerte forhold som skal samsvare med NFFs Korona Vettregler. https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2020/fotballforbundets-koronavettregler-er-klare/
Alle aktuelle lag blir kontaktet av KIF i løpet av uken for en obligatorisk gjennomgang av rammeverket. Dette skal gjøre det mulig å gjenoppta organisert trening under trygge forhold for å hindre spredning av viruset i befolkningen.
Da reglene har klare føringer for gjennomføring av en trygg trening, betyr dette i praksis at det ikke kan være mer enn 32 stk spillere på banen samtidig fordelt på 8 banedeler. I hver del SKAL det også være en voksen som sikrer at treningen gjennomføres i henhold til Korona Vettreglene. Det vil ikke være mulig å gjennomføre en trening som ikke er innenfor reglene.
KIF vil utarbeide klare instrukser for gjennomføring av treningen som det er viktig at alle deltagere på organiseringen skal kjenne til på forhånd.
Gjentatte brudd på reglene vil medføre umiddelbar avslutning av treningen, eller bortvisning av de som ikke følger dem. Dette er trenernes udiskutable ansvar, og vil bli fulgt opp av KIF gjennom hele perioden
Vi ber også om forståelse av at en klubb på KIFs størrelse vil ha klare begrensninger og store utfordringer med å få til trygg aktivitet for alle sine 1000 spillere og 300 frivillige på samme tid.
Vi håper å snart komme tilbake til en normalsituasjon, men vi må være forberedt på at dette kan ta lengre tid enn ønskelig. Vi som en stor lokal klubb må også vise vår solidaritet for samfunnet og ta vårt samfunnsansvar.
Følg med på KIFs plattformer for informasjon vedrørende situasjonen (Nettside, Spond og Facebook)

Med vennlig hilsen
Styret i KIF Fotball