[google-drive-folder cfid=»13443″]

 

[google-drive-folder cfid=»13403″]

 

klubbpakka.no – Lover og regler for forbund og idrettslag.

 

kleven-kristensen.no – Advokatfirmaet som representerer KIF

[google-drive-embed url=»//www.google.com/calendar/embed?src=c_th8ke7eqco4kn2np4ab35te25s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo&showPrint=0&showTabs=0&showCalendars=0&showTz=0&wkst=2&mode=MONTH» title=»Årshjul KIF – hovedforening» icon=»https://kongsbergidrettsforening.no/wp-content/plugins/googledriveembedder-enterprise/images/icalsmalltrans.png» width=»100%» height=»400″ extra=»calendar» style=»embed»]

[google-drive-embed url=»//www.google.com/calendar/embed?src=c_th8ke7eqco4kn2np4ab35te25s%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo&showPrint=0&showTabs=0&showCalendars=0&showTz=0&wkst=2&mode=WEEK» title=»Årshjul KIF – hovedforening» icon=»https://kongsbergidrettsforening.no/wp-content/plugins/googledriveembedder-enterprise/images/icalsmalltrans.png» width=»100%» height=»400″ extra=»calendar» style=»embed»]