Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

I 2020 vil hovedforeningen i KIF fakturere medlemskontigenten til alle medlemmene i klubben. Rubic As vil være KIF sitt felles medlemsregister dette året. Prisen for medlemskapet vil være kr 200,- for enkeltmedlem, og kr 500,- for familiemedlem inntil fem personer. Dersom du ønsker å endre til familiemedlemskap, gjøres dette på følgende sted: https://rubic.no/

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere medlemmenes treningsavgift for sin idrett.

Info om pålogging og endring til familiemedlemskap:

De medlemmene som ikke har mottatt brukernavn / passord vil få tilsendt info om innlogging i løpet av uke 7 på e-post.

Bruksanvisning for å legge til familiemedlemmer da du er innlogget: https://rubic.zendesk.com/hc/no/articles/115003744653-Legg-til-familiemedlem

Kongsberg 06.02.2020.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no