Medlemskap i Kongsberg Idrettsforening

I 2020 vil hovedforeningen i KIF fakturere medlemskontigenten til alle medlemmene i klubben. Rubic As vil være KIF sitt felles medlemsregister dette året (2020). Prisen for medlemskapet vil være kr 200,- for enkeltmedlem, og kr 500,- for familiemedlem inntil fem personer. Dersom du ønsker å endre til familiemedlemskap, gjøres dette på følgende sted: rubic.no/ Bruksanvisning for å legge til familiemedlemmer da du er innlogget: Legg-til-familiemedlem

Gruppene i KIF vil fortsatt fakturere medlemmenes treningsavgift for sin idrett!

Til Info:

Det har blitt sendt ut medlemskontigent til medlemmene i forrige uke (enkeltmedlem) og familiemedlemskap i kveld (mandag 09.03).

Kongsberg 09.03.2020.

Marius Berg
Daglig leder
E-post: marius.berg@kongsbergidrettsforening.no