KORONAVETTREGLER FOR SNOWBOARDTRENING I KONGSBERG IDRETTSHALL

(Med utgangspunkt i veileder fra Norges gymnastikk og turnforbund, Brettforbundet og regler for KIF turn)

 1. Kongsberg idrettsforening snowboardgruppe (KIF snowboard) tilstreber å til enhver tid følge gjeldende smittevernveiledere fra FHI og tilhørende/beslektede forbund i NIF med lokale tilpasninger ut fra pålegg fra kommuneoverlegen og eier av Idrettshallen (Kongsberg Kommune).
 2. KIF snowboard skal ha oversikt på trenere, utøvere, foreldre og andre som er til stede under trening via Spond og lister.
 3. Det informeres om til enhver tid gjeldende regler via vår hjemmeside og muntlig under trening.
 4. Utøver
  1. Er ren ved avreise hjemmefra
  2. Møter i treningstøy utenfor Idrettshallen (gressplenen) senest 5 minutter før oppstart av trening. En ansvarlig henter deg. Du får ikke komme inn i hallen før du er registrert.
  3. Har med personlig utstyr, som for eksempel drikkeflaske og håndklær, og oppbevarer dette på angitt sted av trener. Utøver er selv ansvarlig for rengjøring av personlig utstyr før og etter trening.
  4. Skal følge instruksjoner og ta til seg korrigeringer fra trenere. 
  5. Brudd på reglene vil medføre bortvisning fra treningsarena dersom ikke korrigering etter tilsnakk.
  6. Yttertøy og sko settes i garderober i eget skap. Ha med hengelås, da du selv har ansvar for eiendelene. NB! Garderober merket «BK svømming» eller «Kongsberg dykkeklubb» kan ikke brukes
  7. Du deltar på rydding. Deretter henter du dine eiendeler og går ut av idrettshallen i retning Lågen. Trener følger deg til hovedinngangen.
  8. «1 meter-regelen» gjelder ikke innad i kohorten på trening for utøvere under 19 år. Du kan ikke gå innom de andre kohortene under trening.
 5. Trenere
  1. Er ren ved avreise hjemmefra
  2. Møter i treningstøy
  3. Har med personlig utstyr, som for eksempel drikkeflaske, strikk og håndklær, og oppbevarer dette på angitt sted. Utøver er selv ansvarlig for rengjøring av personlig utstyr før og etter trening.
  4. Skal følge instruksjoner og ta til seg korrigeringer fra trenere. 
  5. Brudd på reglene vil medføre muntlig og skriftlig advarsel. Videre styres tiltak av forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  1. Yttertøy og sko settes i garderober i eget skap. Ha med hengelås, da du selv har ansvar for eiendelene. NB! Garderober merket «BK svømming» eller «Kongsberg dykkeklubb» kan ikke brukes
 1. Foreldre/foresatte/andre
  1. Er ren ved avreise hjemmefra
  2. Foreldre (eller stedfortreder) til utøver som er 6 år og yngre skal være til stede under trening og henvises til tribunen
  3. Foreldre (eller stedfortreder) til utøver som er 6 år og eldre skal ikke være til stede under trening. Dersom det er nødvendig med tilstedeværelse skal det avtales med kontaktperson.
 2. Vi bruker turnapparater og disse skal brukes ifølge smitteveiledning og være smittesikre for bruk. Alt utstyr skal rengjøres etter bruk og mellom hver kohort. 
 3. En kohort består av inntil 20 stk. Dette inkluderer trenere.
 4. Innenfor en kohort kan man rotere i apparater dersom hender rengjøres ved overgang. Når kohorter bytter apparat, skal apparatet og hender rengjøres.
 5. Vi ønsker å sørge for å redusere smittespredning og tilby en trygg treningsøkt. Dersom du opplever at koronavettregler ikke overholdes, eller har andre innspill, ber vi om at du tar kontakt med oss.
 6. Vi ønsker at alle som skal delta på trening eller være tilstede gjennomfører NIF sitt koronavettkurs; https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/
 7. Styret i KIF snowboard er ansvarlige for å følge opp smittevernregler og veiledninger, og oppdatere coronavettreglene for KIF snowboard. 

Kontaktperson er Hege Steffensen – epost; styreleder.snowboard@kongsbergidrettsforening.no

KIF Snowboard, styret

Treningsplan

Gruppe Hall 1 Hall 2 Hall 3 Hall 4
Mandag kl. 17:30 – 19:00 Kids x x x X
Mandag kl. 19:00 – 20:30 Ungdom x x x x
Kids deles inn i fire kohorter: A, B, C og D

Ungdomsgruppa deles inn i en – to kohorter avhengig av påmelding til trening

Onsdag kl. 18:00 – 20:00 Ungdom på SNØ, Lørenskog Arrangør: Brettforbundet
Torsdag kl. 17:15 – 18:00 Ungdom på Releas dans, Kongsberg Arrangør: Linda Cecilie Hinrichsen